Boskovice - 22. dubna 2006

^

Unikátní vodní kolo, přesněji jeho repliku, lze nalézt v Boskovicích pod rybníkem Lasákova mlýna, v areálu hotelu Moravia. Kolo je ojedinělé svojí konstrukcí, jejíž autorem je syn Romuald známého čekého vynálezce Božka.

Původní Božkovo kolo vzniklo v šedesátých letech 19. století a sloužilo pro čerpání vody z řeky Mohelky pro fontány na Sychrovském zámku.

Jeho konstrukce byla výsledkem extrémně nepříznivých vodních podmínek spolu s důvtipem a houževnatostí mladého Božka. Při průtoku jedné krychlové stopy za sekundu stál mladý konstruktér před těžkým úkolem rozpohybovat pístovou pumpu čerpající vodu pro zámek do vodojemu.
Obvyklá vodní kola se s takovou troškou vody sotva pohnula, voda se rozstřikovala a kolo netáhlo. První řešení s hlubšími korečky (korečko = miska či nádoba na obvodu kola, zachycující vodu) byla sice myšlenka dobrá, voda se v kole udržela déle, takže vykonala více práce, ale problém nastal při plnění koreček vodou. Proud vody se o hrany hlubokých, ale úzkých koreček tříštil a ztráty byly stále příliš vysoké. Božek si dál lámal hlavu, jak omezit ztráty na minimum a tím zvýšit účinnost kola. Nakonec ho napadlo unikátní řešení: "Nejde-li naklonit lopatka tak, aby byla dobrá jak pro nátok tak pro výtok, budou dvě, každá zvlášť!" Zkonstruoval tedy úplně nový typ vodního kola - kolo s lopatkami na vnitřní i vnější straně věnce. Vnitřní použil pro plnění, byly tedy široké, aby se do nich voda dobře nalévala, naopak vnější výlevné byly štíhlé a dlouhé, aby voda v kole vykonala co nejvíce práce. Dohromady pak tvořily hluboké korečky, které se dobře plnily vodou a kolo mělo minimální ztráty. Voda se do kola přiváděla poněkud netradičně korýtkem ve směru osy kola, nad čímž všichni nedůvěřivě kroutili hlavama. Ale Božkovo vodní kolo nakonec slavilo úspěch i přes prvotní nedůvěru! Čerpadlo tímto kolem poháněné pumpovalo spolehlivě dostatečné množství vody a vodotrysky i fontány na zámku Sychrov ožily k úplné spokojenosti panstva.

Na běh času ale nestačilo ani toto originální vodní kolo. Později byl pohon čerpadla nahrazen modernějším a ze staré vodárny se do dneška dochovaly jen trosky.
(c) Radek Bednář
  JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic