Slovenské polnohospodárské muzeum v Nitře - 21. června 2002

^

oračka Fowler

oračka Fowler

samohybná lokomobila

samohybná lokomobila

samohybná lokomobila

samohybná lokomobila

samohybná lokomobila

samohybná lokomobila

lokomotiva ČKD B80

lokomotiva ČKD B80

lokomotiva ČKD B80

parní oračky Fowler

parní oračky

parní oračka Kemna

parní oračka Kemna

osobní vláček

lokomotiva ČKD BS-80

lokomotiva Križko

lokomotiva Križko

lokomotiva ČKD CP90

lokomotivy BNE50 a BN60-H

úzkorozchodné nádražíčko

kombajn

parní lokomobily

parní lokomobily

stabilní motory

stabilní motor Lorenz

maringotka

lejty

návštěva z Mladějova

stacionární motor

traktor Lanz Bulldog

traktor Wikov 35

traktor Fordson

traktor HSCS

traktor Lanz Bulldog

mlátička HSCS

mlátička HSCS

mlátička HSCS

stabilní motor

stabilní motory Lorenz diesel

zemědělská lokomobila

zemědělská lokomobila

parní traktor Fowler

parní traktor Fowler

parní traktor Fowler

parní traktor Fowler

parní traktor Fowler
(c) Radek Bednář
  JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic