Báňský skanzen v Báňskej Štiavnici - 21. června 2002

^

ČKD BND 15

svážná

svážná

dřevěný důlní vozík

dřevěný důlní vozík

dřevěný důlní vozík

výklopný důlní vozík


důlní svážná

důlní svážná

důlní žentour

důlní inspekční vůz

dřevěný důlní vozík

brzdící důlní vozík

důlní záchod

důlní cisterny

Gály BDL 27

důlní bagr

BVD 35

BVD 35

důlní akumulátorová lokomotiva

důlní akumulátorová lokomotiva

důlní hunty

brzdící důlní vozík

lokomotiva Gebus

lokomotiva Gebus

lokomotiva Gebus

Gály BDL 10

Gály BDL 27

důlní lokomotiva TLD 6,5

lokomotiva Krauss

lokomotiva Krauss

lokomotiva Krauss

lokomotiva Krauss

lokomotiva Krauss

lokomotiva Krauss
(c) Radek Bednář
  JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic